ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศแบบสำรวจความพึงพอใจในใช้บริการของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจในใช้บริการของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
มากที่สุด
21  32.3%
น้อยที่สุด
18  27.7%
มาก
15  23.1%
ปานกลาง
7  10.8%
น้อย
4  6.2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  65
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2011 เวลา 12:59 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 24 มกราคม 2024 เวลา 15:43 น.