ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการกองบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการกองบริหารงานบุคคล
มากที่สุด
13  26%
มาก
11  22%
น้อยที่สุด
10  20%
ปานกลาง
9  18%
น้อย
2  4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  50
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 24 มกราคม 2024 เวลา 15:43 น.