ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศPDF พิมพ์ อีเมล

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระบบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (NRRU Individual Development Plan : IDP

- หน้าระบบแผนพัฒนาฯ

- คู่มือการใช้งาน

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ

- ปีงบประมาณ 2566

- ปีงบประมาณ 2565

- ปีงบประมาณ 2564

- ปีงบประมาณ 2563

- ปีงบประมาณ 2562

- ปีงบประมาณ 2561

- ปีงบประมาณ 2560

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- ปี พ.ศ. 2563-2565

- ปี พ.ศ. 2558-2562 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ

- ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน, รอบ 9 เดือน, รอบ 6 เดือน)

- ปีงบประมาณ 2565

- ปีงบประมาณ 2564

- ปีงบประมาณ 2563

- ปีงบประมาณ 2562

- ปีงบประมาณ 2561