ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศPDF พิมพ์ อีเมล

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ

- ปีงบประมาณ 2563

- ปีงบประมาณ 2562

- ปีงบประมาณ 2561

- ปีงบประมาณ 2560

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- ปี พ.ศ. 2563-2565

- ปี พ.ศ. 2558-2562 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ

- ปีงบประมาณ 2563

- ปีงบประมาณ 2562

- ปีงบประมาณ 2561