ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:19 น.

ประจำเดือนธันวาคม 2563
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ประจำเดือนตุลาคม 2563
ประจำเดือนกันยายน 2563
ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ประจำเดือนเมษายน 2563
ประจำเดือนมีนาคม 2563
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประจำเดือนมกราคม 2563 ประจำเดือนมกราคม 2564

 

แยกตามปีการศึกษา แยกตามปีงบประมาณ รายชื่อบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2554
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 57
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2021 เวลา 08:58 น.