ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศ



การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 16:16 น.

        ขณะนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงซอฟท์แวร์ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อ online ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ยกเว้นสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1-12) สามารถตรวจสอบการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี ซึ่งโครงสร้างผังงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศสำหรับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

<< กลับสู่หน้า ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 19 เมษายน 2011 เวลา 16:31 น.