ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1266/2566 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1353/2566 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการคัดเลือก >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก >>>
<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือก >>>
<<< ใบสมัคร >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2023 เวลา 20:08 น.