ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ
สังกัดสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชลีมา ที่ 1482/2566 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1679/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ สังกัดสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น
.............บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการคัดเลือก >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก >>>
<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือก >>>
<<< ใบสมัคร >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2023 เวลา 15:27 น.