ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา วิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1819/2566 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1858/2566 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ นั้น
.............บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือก และประมวลผลการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการคัดเลือก >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก >>>
<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือก >>>
<<< ประกาศคะแนนภาษาอังกฤษ >>>
<<< ใบสมัคร >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2023 เวลา 16:28 น.