ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศเอกสารประกอบการจัดการความรู้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 07 กันยายน 2011 เวลา 16:19 น.

การจัดการความรู้ กองบริหารงานบุคคล

- คู่มือการพัฒนา... สู่อาจารย์มืออาชีพ

- คู่มือการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2014 เวลา 13:45 น.