ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

สถิติผู้ออนไลน์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้31
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา320
mod_vvisit_counterเดือนนี้1041
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา1128
mod_vvisit_counterทั้งหมด229355

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 44.200.86.95
,
Today: พ.ค. 26, 2024

พยากรณ์อากาศกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้ารับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
.....ประกาศมหาวิทยาลัย
.....- ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษาและเงินการศึกษาเพื่อปวงชน) ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุน)
.....- ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษาและเงินการศึกษาเพื่อปวงชน) ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุน)
.....- ประกาศฯ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ครูผู้สอน) ซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษาและเงินการศึกษาเพื่อปวงชน) ได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุน)
.....เอกสารประกอบ
.....- แบบขอเข้ารับงบแผ่นดิน สายวิชาการ 
.....-
แบบขอเข้ารับงบแผ่นดิน สายสนับสนุน
.....- แบบขอเข้ารับงบแผ่นดิน สายวิชาการ (ครูผู้สอน)

การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
.....ประกาศรับสมัคร
.....- ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายในเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565 (ใบสมัคร , แบบประวัติ )
..........- ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2566
.....- ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565
.....- ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565
.....- ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565
.....เอกสารประกอบ
.....- เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ณ วันที่ 1-2 และ 15-16 กันยายน 2563
.....- เอกสารนำเสนอ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
.....- ข้อบังคับ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562
.....- ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....- ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือที่เทียบเท่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....- ประกาศฯ เรื่อง การแสดงความจำนงเพื่อย้ายสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
.....แบบฟอร์มประกอบ
.....- แบบขอปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (ใบสมัคร PDF , WORD ), (แบบประวัติฯ PDF , WORD )
.....- แบบขอรับการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง 
.....- แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
.....- แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป
.....- แบบขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) (ไฟล์บันทึก , ไฟล์แบบประเมิน )
.....- แบบขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) (ไฟล์บันทึก , ไฟล์แบบประเมิน )
.....- แบบขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญงาน (ไฟล์บันทึก , ไฟล์แบบประเมิน )
.....- แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  (ไฟล์เวิร์ด )
.....ขั้นตอนการดำเนินงาน
.....- การประเมินค่างาน ประเภทผู้บริหาร 
.....- การประเมินค่างาน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป 
.....- การแต่งตั้งผู้บริหาร (ตามกฎกระทรวง) 
.....- การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
เอกสารคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
.....- คู่มือสมรรถนะหลัก 
.....- คู่มือสมรรถนะทางการบริหาร 
.....- คู่มือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
.....แบบสรุปการเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ทุกประเภท)
........- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง)
........- ลูกจ้างประจำ
........- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง)
........- พนักงานราชการ (ตัวอย่างการกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณลักษณะของพนักงานราชการ )
...........> แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
...........> แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
...............>> พนักงานราชการทั่วไป (แบบไฟล์เวิร์ด )

ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ :: ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 : รายงานตัววันที่ 2 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.

ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จำนวน 7 อัตรา :: ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2566 : รายงานตัววันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.

ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ :: ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 : รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.

ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน :: ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2566 : รายงานตัวในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น.

กองบริหารงานบุคคล - ประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงและเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนเพื่อความเหมาะสมต่อการลงทุน :: ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

กบข. - หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับ กบข. :: ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

กรมบัญชีกลาง - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 :: หนังสือลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

การกรอกแบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิตสำหรับผู้ประกันตน

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญ

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

รายละเอียดสัญญาทุนสนับสนุนการศึกษา :: 5 กันยายน 2556การเตรียมความพร้อม
ก่อนเกษียณอายุราชการ


หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเลื่อนเงินเดือน


การแต่งกายประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์


สิทธิประโยชน์กรณีถึงแก่กรรม


คู่มือการขอพระราชทานเพลิงศพ


คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ


คู่มือการปฏิบัติงานการจัดโครงการอบรม


การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ


การตรวจสอบผลเลื่อนเงินเดือน


การขอพระราชทานเพลิงศพ


e-Learning Digital Pension


การจัดการเรื่องร้องเรียน


รายงานประจำปี 2564


Dos & Don'ts
 

เวบลิ้งค์กองบริหารงานบุคคล

จดหมายข่าว


ประจำเดือนกันยายน 2560

แบบสำรวจความคิดเห็นของเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจในใช้บริการของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการกองบริหารงานบุคคล
 

ป้ายประชาสัมพันธ์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา