ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

สถิติผู้ออนไลน์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้36
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้33
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้209
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา195
mod_vvisit_counterเดือนนี้227
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา938
mod_vvisit_counterทั้งหมด152252

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 3.236.214.19
,
Today: พ.ค. 07, 2021

พยากรณ์อากาศกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  • แสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
  • แสดงความยินดีในการได้รับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น
  • แสดงความยินดีในการได้รับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น
  • แสดงความยินดีในการได้รับให้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร
  • แสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
.....- เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ณ วันที่ 1-2 และ 15-16 กันยายน 2563
.....- เอกสารนำเสนอ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
.....- ข้อบังคับ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562
.....- ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
.....- ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....- ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือที่เทียบเท่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....- ประกาศฯ เรื่อง การแสดงความจำนงเพื่อย้ายสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
.....ประกาศรับสมัคร
.....- ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
.....- ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
.....- ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
.....แบบฟอร์มประกอบ
.....- แบบขอรับการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง 
.....- แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
.....- แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป
.....- แบบขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) (ไฟล์บันทึก , ไฟล์แบบประเมิน )
.....- แบบขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา) (ไฟล์บันทึก , ไฟล์แบบประเมิน )
.....- แบบขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญงาน (ไฟล์บันทึก , ไฟล์แบบประเมิน )
.....- แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  (ไฟล์เวิร์ด )
.....ขั้นตอนการดำเนินงาน
.....- การประเมินค่างาน ประเภทผู้บริหาร 
.....- การประเมินค่างาน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป 
.....- การแต่งตั้งผู้บริหาร (ตามกฎกระทรวง) 
.....- การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
.....ลิ้งค์หน้าเว็บแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
.....ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับกรอก
.....- ประจำปี 2563 สายวิชาการ
.....- ประจำปี 2563 สายสนับสนุน
.....- ประจำปี 2562-2565 สายวิชาการ  (ไฟล์เวิร์ด )
.....- ประจำปี 2562-2565 สายสนับสนุน  (ไฟล์เวิร์ด )
เอกสารคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
.....- คู่มือสมรรถนะหลัก 
.....- คู่มือสมรรถนะทางการบริหาร 
.....- คู่มือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
.....แบบสรุปการเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ทุกประเภท)
........- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง)
........- ลูกจ้างประจำ
........- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง)
........- พนักงานราชการ (ตัวอย่างการกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณลักษณะของพนักงานราชการ )
...........> แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
...........> แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
...............>> พนักงานราชการทั่วไป (แบบไฟล์เวิร์ด )

ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างประเทศ ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 อัตรา :: ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 : รายงานตัววันที่ 5 พฤษภาคม 2564

ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา :: ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564 : รายงานตัววันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.

ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา :: ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 : รายงานตัววันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.

ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) การจ้างงานการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) :: ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 : รายงานตัว ปฐมนิเทศ และทำสัญญาจ้างวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา :: ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563" :: ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู - การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 :: ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563

กองบริหารงานบุคคล - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 :: ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

กองบริหารงานบุคคล - ประชาสัมพันธ์เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพรฯ :: ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

กองบริหารงานบุคคล - ประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงและเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนเพื่อความเหมาะสมต่อการลงทุน :: ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

กบข. - หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับ กบข. :: ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

กรมบัญชีกลาง - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 :: หนังสือลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

การกรอกแบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิตสำหรับผู้ประกันตน

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญ

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

รายละเอียดสัญญาทุนสนับสนุนการศึกษา :: 5 กันยายน 2556การเตรียมความพร้อม
ก่อนเกษียณอายุราชการ


หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเลื่อนเงินเดือน


การแต่งกายประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์


สิทธิประโยชน์กรณีถึงแก่กรรม


คู่มือการขอพระราชทานเพลิงศพ


คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ


คู่มือการปฏิบัติงานการจัดโครงการอบรม


การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ


การตรวจสอบผลเลื่อนเงินเดือน


การขอพระราชทานเพลิงศพ


 

เวบลิ้งค์กองบริหารงานบุคคล

จดหมายข่าว


ประจำเดือนกันยายน 2560

แบบสำรวจความคิดเห็นของเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจในใช้บริการของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการกองบริหารงานบุคคล
 

ป้ายประชาสัมพันธ์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา