รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 10:57 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 335/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ >>>
<<< ใบสมัคร >>>
<<< ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2018 เวลา 10:46 น.