ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศแบบสำรวจความพึงพอใจในใช้บริการของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจในใช้บริการของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
น้อยที่สุด
15  33.3%
มากที่สุด
11  24.4%
มาก
11  24.4%
ปานกลาง
5  11.1%
น้อย
3  6.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  45
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2011 เวลา 12:59 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 09 มกราคม 2019 เวลา 04:20 น.