ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการกองบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการกองบริหารงานบุคคล
มากที่สุด
8  24.2%
มาก
8  24.2%
ปานกลาง
6  18.2%
น้อยที่สุด
5  15.2%
น้อย
1  3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  33
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 02 สิงหาคม 2018 เวลา 01:00 น.