ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศแบบสำรวจความพึงพอใจในใช้บริการของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจในใช้บริการของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
น้อยที่สุด
15  31.9%
มากที่สุด
12  25.5%
มาก
12  25.5%
ปานกลาง
5  10.6%
น้อย
3  6.4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  47
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 05 กรกฏาคม 2011 เวลา 12:59 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019 เวลา 22:12 น.