ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการกองบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการกองบริหารงานบุคคล
มากที่สุด
10  27.8%
มาก
8  22.2%
ปานกลาง
7  19.4%
น้อยที่สุด
5  13.9%
น้อย
1  2.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  36
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2019 เวลา 13:05 น.