ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการกองบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการกองบริหารงานบุคคล
มากที่สุด
10  28.6%
มาก
8  22.9%
ปานกลาง
6  17.1%
น้อยที่สุด
5  14.3%
น้อย
1  2.9%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  35
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 06:57 น.