ผู้อำนวยการกอง


อาจารย์เมธี กีรติอุไร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศแผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2558-2562 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 07 กันยายน 2011 เวลา 16:19 น.

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ
- ปีงบประมาณ 2560

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- ปี พ.ศ. 2558-2562 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 มีนาคม 2017 เวลา 10:13 น.