ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 10:57 น.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

.............ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น สังกัดสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ใบสมัคร >>>
<<< ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 10:58 น.