ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศพนักงานราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 00:00 น.

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 405/2560 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ นั้น บัดนี้การเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาญบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร >>>
<<< ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร >>>
<<< ใบสมัคร >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 16:10 น.