ผู้อำนวยการกอง


อาจารย์เมธี กีรติอุไร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สาธิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประการผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 313/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศผลการคัดเลือก ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง >>>
<<< รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก >>>
<<< ใบสมัคร >>>
<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือก >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:19 น.