ผู้อำนวยการกอง


นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ
ผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2017 เวลา 00:00 น.

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 342/2560 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบแข่งขัน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการสอบแข่งขัน >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน >>>
<<< ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน >>>
<<< ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 16:01 น.