ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2017 เวลา 00:00 น.

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 112/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการสอบแข่งขัน >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน >>>
<<< ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน >>>
<<< ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018 เวลา 15:33 น.