ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศพนักงานราชการ สาธิต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 00:00 น.

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 312/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร >>>
<<< ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร >>>
<<< ใบสมัคร >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:16 น.