ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 241/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และข้อปฏิบัติเเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารสอบแข่งขัน >>>
<<< ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน >>>
<<< ใบสมัคร >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2018 เวลา 16:10 น.