ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 573/2561 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการคัดเลือก >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก >>>
<<< ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก >>>
<<< ใบสมัคร >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:56 น.