ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 241/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลการสอบแข่งขันดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการสอบแข่งขัน >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารสอบแข่งขัน >>>
<<< ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน >>>
<<< ใบสมัคร >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:56 น.