ผู้อำนวยการกอง


อาจารย์เมธี กีรติอุไร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จำนวน 1 อัตรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 19 เมษายน 2016 เวลา 00:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2016 เวลา 15:30 น.