ผู้อำนวยการกอง


อาจารย์เมธี กีรติอุไร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศยุทธศาสตร์กอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 16:01 น.

ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2553-2556

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2012 เวลา 16:07 น.