ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศPDF พิมพ์ อีเมล

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ

- ปีงบประมาณ 2560

- ปีงบประมาณ 2561

แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

- ปี พ.ศ. 2558-2562 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ

- ปีงบประมาณ 2561