ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศพนักงานราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 00:00 น.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ 664/2561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ นั้น บัดนี้ การเลือกสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร >>>
<<< ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร >>>
<<< ใบสมัคร >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 08:51 น.