ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

พยากรณ์อากาศพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 04 พฤษภาคม 2016 เวลา 00:00 น.

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 663/2562 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบแข่งขันดังเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการสอบแข่งขัน >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน >>>
<<< ใบสมัคร >>>
<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือก >>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 08:56 น.