ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำผลงานทางวิชาการ" ประจำปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:47 น.

.............ด้วยงานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีโครงการจะจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "ผลงานวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. และประสบการณ์การทำผลงานทางวิชาการ" ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าค่ายเขียนผลงานทางวิชาการ" ประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2556 เพื่อให้การจัดทำโครงการได้รับผลสัมฤทธิ์สูงสุด กองบริหารงานบุคคล จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดดังต่อไปนี้

<<< จำนวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. ที่สามารถขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น >>>

ผู้ประสานงาน
นางนงนุช ภักดิ์จัตุรัส
โทรศัพท์ 1503

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13:37 น.