ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศสายสอนดีเด่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 13:05 น.

ปฏิทินการคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอนดีเด่น

ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย

งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล

เอกสารประกอบ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอนดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 09:55 น.