ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

พยากรณ์อากาศอาจารย์มืออาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:25 น.

คู่มือ "อาชีพอาจารย์... สู่อาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"

เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2554

แบบติดตามการสอนของอาจารย์ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ"

 

ทำเนียบรุ่น "อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 3 (ปี 2554)

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2012 เวลา 09:55 น.