ผู้อำนวยการกอง


อาจารย์เมธี กีรติอุไร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

สถิติผู้ออนไลน์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้23
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้32
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้23
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา361
mod_vvisit_counterเดือนนี้1126
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา1446
mod_vvisit_counterทั้งหมด83024

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 192.246.0.1
,
Today: มิ.ย. 25, 2017

พยากรณ์อากาศกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 • พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • โปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดี
 • พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • แสดงความยินดีแก่บุคลากรที่สำเร็จการศึกษา
 • แสดงความยินดีแก่บุคลากรที่สำเร็จการศึกษา
 • แสดงความยินดีแก่บุคลากรที่สำเร็จการศึกษา
 • แสดงความยินดีแก่บุคลากรที่สำเร็จการศึกษา
 • แสดงความยินดีแก่บุคลากรที่สำเร็จการศึกษา
 • แสดงความยินดีแก่บุคลากรที่สำเร็จการศึกษา
 • แสดงความยินดีแก่บุคลากรที่สำเร็จการศึกษา
 • แสดงความยินดีแก่บุคลากรในโอกาสที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
 • ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

เอกสารประกอบการจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังปี พ.ศ. 2561-2564 และกำหนดกรอบตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน
.....- บันทึกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง กำหนดการส่งเอกสารเพื่อทำแผนกรอบอัตรากำลังและกำหนดกรอบตำแหน่่งบุคลากรสายสนับสนุน ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 
.....- ไฟล์แบบเสนอข้อมูล เหตุผลการความจำเป็น และภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น 
.....- ไฟล์ "แบบฟอร์มการคิดภาระงาน" 
แบบฟอร์มสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปี 2560
.....- สายวิชาการ  (ไฟล์เวิร์ด )
.....- สายสนับสนุน  (ไฟล์เวิร์ด )
เกณฑ์ภาระงาน มาตรฐานภาระงาน บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การสมัครรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
.....แบบสรุปการเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ทุกประเภท)
........- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง)
........- ลูกจ้างประจำ
........- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง)
........- พนักงานราชการ (ตัวอย่างการกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณลักษณะของพนักงานราชการ )
...........-> แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
...........-> แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
...............-> พนักงานราชการทั่วไป (แบบไฟล์เวิร์ด )
...............-> พนักงานราชการพิเศษ  (แบบไฟล์เวิร์ด )

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา :: ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 : สมัครผ่านทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2560 และสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา :: ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 : สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 และสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ :: ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 : สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 และสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560

ประกาศ ม.รภ.นม. - กำหนดระดับตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นระดับสูงขึ้น :: ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

สกสค. - ประชาสัมพันธ์โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :: ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - แจ้งการเปลี่ยนแปลงแบบแสดงความประสงค์ของสมาชิกในการใช้บริการต่างๆ ของ กบข. :: ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย - ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต :: ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559

ธนาคารอิสลาม - ขอเรียนเชิญใช้บริการโครงการสวัสดิการสินเชื่อของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย :: ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559

การกรอกแบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิตสำหรับผู้ประกันตน :: 18 มีนาคม 2556

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม :: 11 มีนาคม 2556

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญ

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

รายละเอียดสัญญาทุนสนับสนุนการศึกษา :: 5 กันยายน 2556คู่มือกลุ่มงานดีเด่น 56


คู่มืออาจารย์มืออาชีพ
 

เวบลิ้งค์กองบริหารงานบุคคล

จดหมายข่าว


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ประจำวันที่ 16 มกราคม 2557

แบบสำรวจความคิดเห็นของเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจในใช้บริการของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการกองบริหารงานบุคคล
 

ป้ายประชาสัมพันธ์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา