ผู้อำนวยการกอง


นายสุชานนท์ โนนยะโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล

เมนูหลัก

สถิติผู้ออนไลน์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้49
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้152
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา352
mod_vvisit_counterเดือนนี้109
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา1435
mod_vvisit_counterทั้งหมด142583

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 3.216.79.60
,
Today: ธ.ค. 03, 2020

พยากรณ์อากาศกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

  • แสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษา
  • แสดงความยินดีในการได้รับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น
  • แสดงความยินดีในการได้รับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น
  • แสดงความยินดีในการได้รับให้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร
  • แสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร เรื่งอ "กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารและการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม" วันที่ 1 ธันวาคม 2563
.....- เอกสารประกอบการอบรม
การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567)
.....- แบบวิเคราะห์เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังฯ (แบบ พรก.2)
การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
.....- เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างานและผลงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ณ วันที่ 1-2 และ 15-16 กันยายน 2563
.....- เอกสารนำเสนอ เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
.....- ข้อบังคับ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2562
.....- ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
.....- ประกาศฯ การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....- ประกาศฯ การจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการเป็นงานหรือที่เทียบเท่าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.....- ประกาศฯ การแสดงความจำนงเพื่อย้ายสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
.....ประกาศรับสมัคร
.....- ประกาศฯ การรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับชำนาญการเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
.....- ประกาศฯ การรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
.....- ประกาศฯ การรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงานเป็นระดับชำนาญงาน ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
.....แบบฟอร์มประกอบ
.....- แบบขอรับการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง 
.....- แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
.....- แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป
.....- แบบขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
.....- แบบขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
.....- แบบขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญงาน 
.....- แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
.....ขั้นตอนการดำเนินงาน
.....- การประเมินค่างาน ประเภทผู้บริหาร 
.....- การประเมินค่างาน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป 
.....- การแต่งตั้งผู้บริหาร (ตามกฎกระทรวง) 
.....- การแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
.....ลิ้งค์หน้าเว็บแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
.....ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับกรอก
.....- ประจำปี 2563 สายวิชาการ
.....- ประจำปี 2563 สายสนับสนุน
.....- ประจำปี 2562-2565 สายวิชาการ  (ไฟล์เวิร์ด )
.....- ประจำปี 2562-2565 สายสนับสนุน  (ไฟล์เวิร์ด )

เอกสารคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
.....- คู่มือสมรรถนะหลัก 
.....- คู่มือสมรรถนะทางการบริหาร 
.....- คู่มือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เกณฑ์ภาระงาน มาตรฐานภาระงาน บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

.....แบบสรุปการเสนอผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (ทุกประเภท)
........- ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง)
........- ลูกจ้างประจำ
........- พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ระเบียบ ประกาศ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง)
........- พนักงานราชการ (ตัวอย่างการกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณลักษณะของพนักงานราชการ )
...........-> แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
...........-> แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
...............-> พนักงานราชการทั่วไป (แบบไฟล์เวิร์ด )

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา :: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 : สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563 และสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 14 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา :: ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 : สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 23 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา :: ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 : รายงานตัววันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.

ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 3 อัตรา :: ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 : รายงานตัววันที่ 1 กันยายน 2563

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 2 อัตรา :: ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 : สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 3-31 สิงหาคม 2563 และสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา :: ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 : รายงานตัววันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.

ประกาศฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา :: ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 : รายงานตัววันที่ 3 สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการ

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา :: ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563" :: ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู - การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 :: ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563

กรมบัญชีกลาง - ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ :: ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ธนาคารออมสิน - แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บริการสินเชื่อธนาคารออมสิน :: ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

กองบริหารงานบุคคล - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 :: ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

กองบริหารงานบุคคล - ประชาสัมพันธ์เอกสารแนบท้ายข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สินสถาพรฯ :: ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

นายกรัฐมนตรี - สารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 :: ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

ไทยโพสต์ - ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 :: ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น - ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 :: ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

กองบริหารงานบุคคล - ประชาสัมพันธ์การประเมินความเสี่ยงและเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนเพื่อความเหมาะสมต่อการลงทุน :: ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

ธอส. - ประชาสัมพันธ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14" :: ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

กบข. - แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก :: ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

ธอส. - ประชาสัมพันธ์การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2562" :: ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ธอส. - ประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อตามโครงการสวัสดิการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย :: ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562

สกอ. - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 :: ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

กบข. - หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับ กบข. :: ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

กรมบัญชีกลาง - หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 :: หนังสือลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

การกรอกแบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ในกรณีเสียชีวิตสำหรับผู้ประกันตน

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญ

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด

รายละเอียดสัญญาทุนสนับสนุนการศึกษา :: 5 กันยายน 2556สิทธิประโยชน์กรณีถึงแก่กรรม


หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การเลื่อนเงินเดือน


การแต่งกายประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์


คู่มือการปฏิบัติงานการจัดโครงการอบรม


คู่มือการขอพระราชทานเพลิงศพ


คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ


การขอพระราชทานเพลิงศพ


การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ


การตรวจสอบผลเลื่อนเงินเดือน
 

เวบลิ้งค์กองบริหารงานบุคคล

จดหมายข่าว


ประจำเดือนกันยายน 2560

แบบสำรวจความคิดเห็นของเว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจในใช้บริการของเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการกองบริหารงานบุคคล
 

ป้ายประชาสัมพันธ์

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา