มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงสิ่งใด

มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงสิ่งใด
การจราจร
39  47.6%
อาคารสถานที่
18  22%
สนามกีฬา
16  19.5%
ป้ายบอกทาง
9  11%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  82
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 02 สิงหาคม 2010 เวลา 11:28 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 เวลา 14:26 น.