ราชภัฏโคราชนำเสนอธุรกิจยุคใหม่ ครั้งที่ 9 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 03:01 น.

ราชภัฏโคราชนำเสนอธุรกิจยุคใหม่ ครั้งที่ 9

.............โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานธุรกิจยุคใหม่สไตล์การจัดการ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
.............ภายในงานพบกับกิจกรรมการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการ ภาค กศ.ปช. การออกร้านของธุรกิจชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 23 ร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟดงมะไฟ ร้านทอผ้าไหมบ้านหนองม่วง ร้านทอผ้ากี่กระตุกบ้านหนองโน ร้านผู้เลี้ยงโคนมปากช่อง ร้านผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพเทพารักษ์วากิว ร้านนวดแผนไทยบ้านสันเทียะ ร้านเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือนบ้านหัวโคก ร้านข้าวตังเสวยปักธงชัย ร้านหมี่อ่อนบ้านน้ำฉ่ำ ร้านผลิตภัณฑ์ใบตาลบ้านยายพา ร้านหัตถกรรมพื้นบ้านสระสี่เหลี่ยม ร้านระนาดพันทำนอง ร้านปลูกดาวเรืองตัดดอก พร้อมชมการแสดงจากชุมชนและนักศึกษาได้ตลอดงาน
.............จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 03:04 น.