ราชภัฏโคราชจับมือภาคีราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำเสนอแนวทางปรองดอง ต่อแม่ทัพภาคที่ 2 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2014 เวลา 09:07 น.

ราชภัฏโคราชจับมือภาคีราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำเสนอแนวทางปรองดอง ต่อแม่ทัพภาคที่2

............เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การต้อนรับอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง โดย รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นประธานในการรับรองคณะอธิการบดีและได้นำคณะอธิการบดี เข้าร่วมประชุมกับแม่ทัพภาคที่ 2 ณ บก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายสร้างความปรองดองของและการจัดตั้งสภาการปฏิรูปของ คสช. ต่อ พลโทชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 โดยมีรองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานกลุ่มอธิการบดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้ให้แนวทางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสังคมสันติสุขภาคภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง อันประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

............จากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ภาคีเครือข่ายราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 12 แห่ง พร้อมที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนทุกกิจกรรมการจัดตั้งสภาปฏิรูปของกองทัพ เพื่อให้ประเทศเกิดการปรองดองและสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น และกลับสู่สันติสุขได้ดังเดิม

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 02:49 น.