กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเวบไซต์ กองกลาง

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการเวบไซต์ กองกลาง
ไม่พอใจมาก
3  23.1%
ปานกลาง
3  23.1%
พอใจ
3  23.1%
พอใจมาก
3  23.1%
ไม่พอใจ
1  7.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  13
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 05:32 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 05:26 น.

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา