กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
ข่าวประชาสัมพันธ์
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบลายผ้าและการทอผ้าไหม" สู่ชุมชน ศุกร์, 20 มิถุนายน 2014 Administrator 1060
2 ราชภัฏโคราช ระดมสมองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ศุกร์, 20 มิถุนายน 2014 Administrator 395
3 ราชภัฏโคราช ระดมสมองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ศุกร์, 20 มิถุนายน 2014 Administrator 925
4 ราชภัฏโคราชนำเสนอธุรกิจยุคใหม่ ครั้งที่ 9 ศุกร์, 20 มิถุนายน 2014 Administrator 982
5 ราชภัฏโคราช จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เสริมความรู้สู่ความเป็นเลิศให้กับเยาวชน ศุกร์, 20 มิถุนายน 2014 Administrator 999
6 ราชภัฏโคราชจับมือภาคีราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำเสนอแนวทางปรองดอง ต่อแม่ทัพภาคที่ 2 พฤหัสบดี, 19 มิถุนายน 2014 Administrator 878
7 ราชภัฏโคราชเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงประเด็น เพื่อรองรับงบประมาณแผ่นดิน พฤหัสบดี, 19 มิถุนายน 2014 Administrator 745
8 อบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ จันทร์, 18 เมษายน 2011 Administrator 2307
9 โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล ศุกร์, 08 ตุลาคม 2010 Administrator 4824
10 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2010 Administrator 2466
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา