กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla! Hosting by SiteGround
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ราชภัฏโคราชเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงประเด็น เพื่อรองรับงบประมาณแผ่นดิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2014 เวลา 09:00 น.

ราชภัฏโคราชเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงประเด็น เพื่อรองรับงบประมาณแผ่นดิน

.............สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรองรับงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเพื่อตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น และส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.............ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.nrru.ac.th/rdi และส่งใบสมัคร Concept Paper พร้อมแจ้งชื่อเข้าร่วมพัฒนาโจทย์และข้อเสนอการวิจัย ได้ที่คณะที่ท่านสังกัด หรือ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1762

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2014 เวลา 09:06 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 2 จาก 2

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา