กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบลายผ้าและการทอผ้าไหม" สู่ชุมชน Administrator 1319
2 ราชภัฏโคราช ระดมสมองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน Administrator 587
3 ราชภัฏโคราช ระดมสมองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน Administrator 1141
4 ราชภัฏโคราชนำเสนอธุรกิจยุคใหม่ ครั้งที่ 9 Administrator 1258
5 ราชภัฏโคราช จัดค่ายวิทยาศาสตร์ เสริมความรู้สู่ความเป็นเลิศให้กับเยาวชน Administrator 1258
6 ราชภัฏโคราชจับมือภาคีราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำเสนอแนวทางปรองดอง ต่อแม่ทัพภาคที่ 2 Administrator 1137
7 ราชภัฏโคราชเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงประเด็น เพื่อรองรับงบประมาณแผ่นดิน Administrator 931
8 อบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ Administrator 2496
9 โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล Administrator 5440
10 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน Administrator 2620
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา