กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
บุคลากร งานยานพาหนะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2011 เวลา 08:33 น.
1.   นาย   อุดม   บาตรโพธิ์   หัวหน้างานยานพาหนะ
2.   นาย   วิชัย   สิทธิเสือ   รองหัวหน้างานยานพาหนะ
3.   นาย   สุเมธ   สุริยันต์   พนักงานขับรถยนต์
4.   นาย   นเรศ   สุริยันต์   พนักงานขับรถยนต์
5.   นาย   เรวัต   หงวนกระโทก   พนักงานขับรถยนต์
6.   นาย   ไพโรจน์   บุญญาพิจิตร   พนักงานขับรถยนต์
7.   นาย   สร้อย   สิทธิเสือ   พนักงานขับรถยนต์
8.   นาย   เกษม   สิทธิเสือ   พนักงานขับรถยนต์
9.   นาย   พิชาติ   ยอดผักแว่น   พนักงานขับรถยนต์
10.   นาย   เจตน์   ท่วมประจักษ์   พนักงานขับรถยนต์
11.   นาย   นงยุทธ   กระจ่างโพธิ์   พนักงานขับรถยนต์
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2011 เวลา 02:09 น.
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา