กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
ข้อมูลทั่วไป งานรักษาความปลอดภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 07:27 น.

ข้อมูลทั่วไป
        งานรักษาความปลอดภัยเป็นงานการวางแผนและดำเนินการที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยให้แก่บุคลากร นักศึกษา และสาธารณสมบัติของส่วนราชการ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค การบริการด้านการจราจร เพื่อให้บุคลากรทุกๆ คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความปลอดภัย และรักษาสาธารณสมบัติของส่วนรวมให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

โครงสร้างการบริหาร

อุปกรณ์ประจำกาย / ประจำจุด
        - วิทยุสื่อสาร
        - ไฟฉาย
        - กระบองประจำกาย
        - กุญแจมือประจำกาย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 06:57 น.
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา