กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, Powered by Joomla!
ข้อมูลทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2011 เวลา 06:19 น.

สถานที่ตั้ง
        อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 9) ชั้น 1
        หมายเลขโทรศัพท์ 0-4425-4000, 0-4424-2158 ต่อ 1515, 1551, 1500

วิสัยทัศน์
        งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอก เพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ

พันธกิจ
        เราจะมุ่งพัฒนางานสู่ความเป็นมาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความเป็นเลิศในเครือข่ายของข้อมูลข่าวสารแบบมืออาชีพ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 06:29 น.
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา